นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์

นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางอรุณี มีสัจ

นางอรุณี มีสัจ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสุริยา เผด็จศึก

นายสุริยา เผด็จศึก

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางภาดี ขุนนนท์

นางภาดี ขุนนนท์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์

นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ