นายปัญญา หมัดศิริ

นายปัญญา หมัดศิริ

หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ครู