ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบโมเดล สามมิติ เสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบโมเดล สามมิติ เสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้