ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน และคนงานชาย)จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน และคนงานชาย)
จำนวน 2 ตำแหน่ง